top of page

Productes

PARETS I SOSTRES

Sistemes multi-color, tendències, pintures ecològiques, anti-humitat, taques, floridura, etc.

FAÇANES

Transpirables, elàstiques, silicats, pliolites, a la cal, aïllaments.

 

ALTA DECORACIÓ

Estucs, imitacions, adhesius, papers, papers, personalitzacions, oxidats.

 

TERRES

Al aigua, poliuretans, epoxys, micro-ciment, sintètics, decorats, etc.

PISCINES

Netejadors, fixadors, clorocautxú, poliuretà, fustes, terres.

 

PAPERS PINTATS

Tots els estils i també papers personalitzats amb els seus dissenys o fotos.

 

FUSTES

Vernissos, lasurs, tints, olis, decapants, parquets, etc.

Stock-Prd-Habitatge.jpg

HABITATGE

Stock-Prd-Construcció.jpg

IMPERMEABILITZANTS

Acrílics, membranes, bituminosos, poliurees, malles, dipòsits.

 

REHABILITACIONS

Estucs a la cal, netejadors de pedra, Tenyits de formigó, oxidats.

 

AÏLLAMENT DE FAÇANES

Hidrofugants i elàstics.

 

PAVIMENTS

Poliuretans, epoxys, al aigual, morters, multi-capa, esportius, micro-ciments.

 

PEDRA ARTIFICIAL

Tota mena d'imitacions de pedra.

IGNÍFUGS

Amb certificat d'indústria.

 

TRÀFIC

Senyalització vial, parkings / aparcaments, parets, numeracions.

 

SANITARIS

Amb certificat de sanitat, per càmeres frigorífiques, dipòsits d'aigua potable, etc.

 

MORTERS ESPECIALS

Auto-nivellants, reparació, condensacions, flexibles. 

CONSTRUCCIÓ

IMPERMEABILITZANTS

Membranes, bituminosos, poliurees.

 

ACRÍLICS

Imprimacions i acabats.

 

GALVANITZANTS

Per a galvanitzar.

 

POLIURETANS

Imprimacions i acabats.

PAVIMENTS

De tota mena, auto-nivellants, etc.

 

DIPÒSIT ESPECIALS

De productes químics, aigua potable, etc.

 

SENYALITZACIÓ VIAL

Aparcaments / parkings.

Stock-Prd-Industria.jpg

INDÚSTRIA

Stock-Prd-Hosteleria.jpg

HOSTELERIA

PARETS I SOSTRES

Mates, setinats, anti-floridura, eco.

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Tennis, pàdel, frontó, etc.

 

TERRASSES

Impermeabilitzacions diverses.

 

TERRES

Interiors i exteriors, parquets,

micro-ciments, poliuretans.

 

ALTA DECORACIÓ

Moderna i antiga, imitacions, papers pintats.

 

IGNÍFUGS

Amb certificat d'indústria.

SANITARIS

Dipòsits, cuines, càmeres frigorífiques, amb el certificat de Sanitat.

 

SPA

Condensacions, humitats, aïllaments.

 

APARCAMENTS

Parets, paviments, senyalització vial.

 

PISCINES

Netejadors, pintures i rehabilitacions.

 

FUSTES

Interiors i exteriors, lasurs, olis, tints, protectors.

NÀUTICA

Primers, Fustes, Anti-incrustants, Poliuretans, Motors, Cobertes, Decapants, Neteja i Massilles

Stock-Prd-Nautica-Maquinaria.jpg

MAQUINÀRIA

Pistoles, Compressor, Batedora, Escales, Hidro-netejadores, Airlessco, Turbines, Fregadores, Calderines, Rotatives, Tiroleses

bottom of page